menu

I Forum Młodych Badaczy

Zainteresowanych Młodych Badaczy zapraszamy do zgłaszania swoich prac na adres mailowy: protetyka2019@ump.edu.pl.
Przypominamy, że o zakwalifikowaniu pracy do plakatu lub wykładu decyduje Komitet Naukowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń - do 15.02.2020

aktualizacja: 2020-01-16